ពត៌មានទូទៅ

អំពីយើង

គម្រោងនៃមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រ វេជ្ជសាស្រ្ត និងមនុស្សធម៌តៃវ៉ាន់-កម្ពុជា ជាសមិទ្ធផលនៃកិច្ចសហ ប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ដែលបង្កើតដោយនាយកគម្រោង ក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា ព្រមទាំង ក្រសួងសុខាភិបាលផងដែរ ។ ជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង ជ្រោមជ្រែងរួមគ្នាពីសំណាក់អ្នកជំនួញ ពាណិជ្ជកម្ម រដ្ឋាភិបាល បណ្ឌិត្យសភា និង សហគមន៍ស្រាវជ្រាវរបស់កម្ពុជា បទពិសោធន៍របស់តៃវ៉ាន់ ទាំងស្រុងត្រូវបាននាំចូល និងបញ្ជូលរំលាយរួមផ្សំជាមួយបរិបទនៃការអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងឆាប់រហ័សនៃ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត និងសុខភាពរបស់កម្ពុជា​ ។ រួមទាំងការចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃ ប្រព័ន្ធដោះស្រាយសុខភាពឆ្លាតវៃទាំងស្រុងរបស់តៃវ៉ាន់ (Total Solutions) ក្រោមយុគសម័យក្រោយ ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីតមកកម្ពុជា ដែលមានដូចជា វិធានការណ៍ផ្តល់ការបង្ហាត់បង្រៀន សេវាកម្ម ការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ ឱសថ និង គ្រឿងបរិក្ខារវេជ្ជសាស្ត្រ ។ ត្រួសត្រាយរៀបចំប្រព័ន្ធវេជ្ជសាស្រ្ត កម្ពុជាដែលអាចត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនាពេលអនាគត បង្កើតទីតាំងមូលដ្ឋានសាកល្បងគំរូក្រៅស្រុក លើសេវាថែទាំសុខភាពពីចំងាយ(តេឡេវេជ្ជសាស្រ្ត) និងប្រព័ន្ធសុខភាពឆ្លាតវៃរបស់តៃវ៉ាន់ ក៏ដូចជា មជ្ឈមណ្ឌល​បម្រុង​ប្រកួត​ប្រជែងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិព្រមទាំងអាចនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសដទៃទៀតបានផងដែរ ។

MORE

ក្រុម

ក្រុម

MORE

សមិទ្ធិផល

សមិទ្ធិផល

MORE