តារាងរចនាសម្ព័ន្ធ

អនុមជ្ឈមណ្ឌល និងទីតាំងចង្អុលបង្ហាញ

មជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រ វេជ្ជសាស្រ្ត និងមនុស្សធម៌តៃវ៉ាន់-កម្ពុជា ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន អេឃើដឺមៀ ហ្វរម៉ូសានីកា ទីក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ មជ្ឈមណ្ឌលនេះ មានអនុមជ្ឈ- មណ្ឌលបាងកក និងអនុមជ្ឈមណ្ឌលឈៀងម៉ៃ នាប្រទេសថៃ អនុមជ្ឈមណ្ឌល Khanh Hoa និងអនុ មជ្ឈមណ្ឌល Nha Trang នាប្រទេសវៀតណាម អនុមជ្ឈមណ្ឌល Batam និង Bintan នាប្រទេសឥណ្ឌូ- ណេស៊ី និង មជ្ឈមណ្ឌលផ្សព្វផ្សាយអប់រំ និង ក្រមសីលធម៌អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក ដែលមានទីស្នាក់ការ កណ្តាលនៅ Universitas Gadjah Mada ទីក្រុង Yogyakarta ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី ។ យើងក៏មាន រៀបចំទីតាំងចង្អុលការអភិវឌ្ឍ និងស្រាវជ្រាវមួយចំនួននៅតៃវ៉ាន់ផងដែរ ដើម្បីចូលរួមផ្សព្វផ្សាយពី តេឡេវេជ្ជសាស្រ្ត ការស្តារកាយសម្បទាឆ្លាតវៃ និងការថែទាំសុខភាព ។